วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัวชื่อ  นางสาวอาธิติยา  ดวงมาลา
ชื่อเล่น แอน
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 554188028
ภูมิลำเนา นราธิวาส

ชื่อ  นางสาวซากียะห์  ยาซิง
ชื่อเล่น ยะห์
คบ.2 การประถมศึกษา หมู่ 1
รหัสนักศึกษา 554188036
ภูมิลำเนา นราธิวาส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น